This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Obligatorisk ventilations-kontroll

OVK-inspektioner

Enligt svensk lag måste byggnader leva upp till vissa säkerhetsnivåer när det gäller hygien, hälsa och miljö. Ventilationssystem måste därför kontrolleras och underhållas, och relevant dokumentation finnas på plats. Inspektioner av ventilationssystemet måste enligt lag utföras med vissa intervall. Hur ofta beroer på vilken byggnad och typ av ventilationssystem det rör sig om.

I en komplett OVK (Obligatorisk Ventilationskontroll) undersöks att systemet fungerar på avsett sätt, att det är rätt inställt, inte innehåller några föroreningar och att det finns korrekta drifts- och skötselinstruktioner. I samband med att vi på ÅF utför en OVK ser vi även till att notera eventuella energibesparingar som kan göras, vilket skick systemet är i och om det finns behov av ombyggnation. En felaktig ventilationsanläggning leder ofta till höga energikostnader, något som kan åtgärdas efter en ordentlig översyn.