This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Due Diligence/TEDD

Fastighetsbesiktning och Due Diligence/TEDD

Vi hjälper fastighetsförvaltare med att inventera fastighetsbestånd och göra teknisk inventering vid t.ex. en överlåtelse. Vi kan medverka till snabba avslut vid fastighetsaffärer utan att köparens trygghet äventyras.

Så kallad Due Diligence är en undersökande process som syftar till att samla in relevanta uppgifter i samband med exempelvis ett förvärv. När det gäller fastigheter är TEDD, som står för ”Technical and Environmental Due Diligence”, avgörande för att kunna fastställa teknisk och miljömässig status och eventuell teknisk skuld.
 
ÅF har omfattande kunskap inom detta specialområde. Vi erbjuder ett brett spektrum av tjänster i samband med transaktioner och utveckling av fastighetsbestånd. Vi kan alla processer och vi har god geografisk närvaro över hela landet med experter inom tekniska installationer, energisystem, byggkonstruktion, material, miljö och undersökning av förorenad mark, brand, belysning och akustik. Därför kan vi bidra till snabba avslut utan att äventyra köparens/säljarens trygghet, och kan hantera stora fastighetsbestånd.