This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

EN-revisionsbesiktningar

EN-auktoriserade besiktningsingenjörer

De svenska försäkringsbolagen kräver regelbundna revisionsbesiktningar av elanläggningar som genom sin verksamhet och/eller storlek utgör en större risk för elbränder eller elskador. En elbrand eller ett elavbrott på grund av dåligt skötta elanläggningar innebär ofta stora kostnader för såväl innehavare som försäkringsgivare. Vid besiktningen kontrolleras det att anläggningen uppfyller gällande myndighets- och säkerhetskrav. Ålder och slitage påverkar elanläggningens säkerhet. Skötsel och regelbunden kontroll av elanläggningen är därför en viktig åtgärd för att förebygga bränder, personskador och övriga störningar i elinstallationen. 

Inom ÅF finns ett 50-tal EN-auktoriserade besiktningsingenjörer som tillsammans utgör nästan en tredjedel av de som är verksamma i landet. Samtliga har personlig auktorisation från Svenska Brandförsvarsföreningens Elektriska Nämnd.