This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Sprinkler

Sprinkler

Det finns många fördelar med ett sprinklersystem. Den främsta funktionen är förstås att släcka brand och rädda liv och egendom. Men en sprinkler- anläggning kan också vara en lönsam investering rent ekonomiskt. Att installera ett sprinklersystem kan medföra lägre kostnader för byggnadens totala brandskydd, lägre försäkringspremier, och möjliggöra öppna planlösningar i komplexa byggnader. ÅF erbjuder teknisk rådgivning och kvalificerade konsulttjänster på området. Vi är certifierade sprinklerkonsulter med kompetens att leverera tekniskt optimala och kostnadseffektiva hel-hetslösningar av högsta kvalitet i både nya och befintliga installationer.

När det gäller aktivt brandskydd är sprinkler den i särklass bästa och säkraste lösningen för skydd av  personer, verksamhet och egendom. På ÅF arbetar vi förebyggande med brandskydd, och bidrar ofta redan i starten av byggprocessen. Genom att på ett tidigt stadium samordna med byggansvarig och övriga installatörer får man optimalt skydd till minimal installationskostnad, och låga driftkostnader.

Vi är specialiserade på alla typer av sprinklerinstallationer och har genomfört projekt inom de flesta verksamhetstyper, som industrier, flygplatser, sjukhus, affärscentra, äldreboenden, skolor, kontor,   kärnkraftverk och högsäkerhetsanläggningar. Det ger oss en bred kompetens och erfarenhet. Vi utför uppdrag över hela världen och våra projektörer har lång erfarenhet av sprinklerprojektering enligt såväl  internationella som nationella regelverk.