This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Besiktning av brandskyddsutrustning

Försäkringsbolag, myndigheter och larmmottagare ställer allt högre krav på brandsäkerheten idag.

Stora industrier, landsting och fastighetsägare är våra främsta kunder.

En brandlarmanläggning ska alltid leveransbesiktigas efter avslutad installation för att eventuella fel och brister ska upptäckas. Där efter ska anläggningen varje år revisionsbesiktigas. Speciellt om det finns krav utställda efter Brandskyddsföreningens (SBF) riktlinjer. När en brandlarmanläggning kontrollerats överlämnas ett intyg till anläggningsägaren.

På ÅF har vi mångårig erfarenhet av allt som berör besiktningar av brandlarm. Våra medarbetare är auktoriserade besiktningsmän för leverans- och revisionsbesiktningar enligt Barndskyddsföreningens krav.