This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

ATEX

Dagens lagstiftning ställer krav på att skydd mot explosion och antändning ska vara dokumenterat. För att kunna göra detta, krävs ett gediget säkerhetskunnande om tändkällor och riskkällor enligt ATEX-direktivet.

Riskbedömningsprocessen är ett lagarbete mellan verksamhetsansvarig, processpersonal samt en partner med stor kunskap och erfarenhet av klassningsstandarder och reducering av risker
 
Vi har expertkompetensen för att utreda förutsättningar och ge råd för att begränsa skador på människor, egendom och miljö i samband med hantering av brandfarlig vara eller brandfarligt damm.