This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Entreprenad-besiktningar

Den som låter bygga ett hus vill förstås kontrollera att entreprenören byggt det man kommit överens om. Det är då en entreprenadbesiktning behövs - och en certifierad besiktningsman som utför den.

Vid en entreprenadbesiktning undersöker och bedömer man om det färdiga resultatet matchar det som parterna kommit överens om i kontrakt och avtal, samt om man har följt alla byggregler. Det är ett ansvarsfullt jobb som kräver både teknisk och juridisk kompetens.

ÅFs besiktningspersoner är utbildade av SBR och har gedigen erfarenhet från bygg- och fastighetsbranschen. Vid alla besiktningar följer vi SBR:s rutinmanualer noga. Det innebär bästa möjliga kvalitetssäkring och uppföljning.  

Tekniken utvecklas snabbt och nya regelverk antas ständigt. Därför vidareutbildar vi vår besiktningspersonal kontinuerligt genom interna och externa kurser, så att de alltid har den senaste kunskapen.

Förutom enskilda besiktningsmän kan vi hjälpa till med hela besiktningsgrupper då det behövs. Det innebär att en av våra besiktningsmän, tillsammans med en administratör, samordnar hela eller delar av besiktningsprocessen.

Dessutom har vi, förutom våra egna resurser, ett brett nätverk av personer som kan utföra besiktningar inom specialområden. Det innebär att vi nästan alltid kan hjälpa till, oavsett vilken typ av besiktning det rör sig om.

Kontaktpersoner

Björn Qvist

Björn Qvist

Acting VP and Head of BA Buildings