This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Arkitektur

Ett växande erbjudande inom arkitektur

Europa står inför en stor och spännande utmaning inom stadsutveckling de kommande åren, både vad gäller storskaliga infrastrukturprojekt och omfattande produktion av bostäder och kommersiella fastigheter. Här vill ÅF ta en större och bredare roll.

Som ett led i detta har ÅF under den senaste tiden förvärvat fyra arkitektbyråer – sandellsandberg, tegn3, Koncept och Gottlieb Paludan Architects  . De förstärker och kompletterar ÅFs befintliga verksamhet inom industridesign, ljusdesign och landskapsarkitektur. Fler än 350 anställda är nu redo att bredda och utveckla utbudet av tjänster i städer och bebyggd miljö. Sandellsandberg och Koncept är två av Sveriges starkaste varumärken inom arkitektur och design. Tillsammans med tegn3 i Norge kan vi utveckla ett mycket starkt kunderbjudande, allt från enskilda bostadsområden till hela stadsområden med bostäder, handel, kontor, hotell och restauranger. Gottlieb Paludan Architects är inriktade på arkitektur för energi och tekniska försörjningssystem samt mobilitets- och transportsegmenten. Förvärvet är i linje med ÅFs strategi att utöka erbjudandet inom arkitektur och design och att expandera verksamheten i Danmark.

Referenser

Asgeir Jørgensen

Asgeir Jørgensen

CEO tegn3
Thomas Sandell

Thomas Sandell

Head Architect ÅF
Joakim Uebel

Joakim Uebel

CEO sandellsandberg
Nils Nilsson

Nils Nilsson

CEO Koncept
Kristian Hagemann

Kristian Hagemann

CEO Gottlieb Paludan Architects