This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Tillståndsprocesser

Stöd i tillståndsprocesser

ÅF hjälper dig hantera alla faser i tillståndsprocessen.

I stort sett all industriell verksamhet som kan ha miljöpåverkan behöver ett tillstånd enligt miljöbalken. Vi arbetar nära dig då du ska investera i befintliga och nya anläggningar och ger stöd under alla faser för att få nya tillstånd. Vi utreder eventuell miljöpåverkan och kommer med förslag på åtgärder som hjälper dig att uppnå målsättningarna i tillståndsprocessen.

Exempel på expertisområden

  • Strategisk och teknisk support i alla faser i tillståndsprocessen
  • Analys av miljöeffekter
  • Tekniska beskrivningar
  • Miljöriskanalyser
  • Modellering av utsläppsspridning
  • Tilläggsundersökningar och yttranden som myndigheterna begär

Kontakt

Vill du veta mer om vårt erbjudande inom tillståndsprocesser? Ta kontakt med någon av oss här nedanför.

Kontaktpersoner

Eva Pettersson

Eva Pettersson

Forest Industry, Chemical Pulping
Jenny Book Torring

Jenny Book Torring

Business Unit Manager, Environment Sweden