This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

FoU-undersökningar

FoU-undersökningar inom vatten och avlopp

FoU-undersökningar från ÅF gör beslut om nyinvesteringar enklare.

Genom våra FoU-undersökningar inom vatten och avlopp kan du:

  • utveckla och utvärdera nya affärsidéer
  • bedöma genomförbarheten av nya tekniker
  • få tillgång till ekonomiskt stöd för FoU-projekt
  • utvärdera och hitta affärspartners.

Vi hjälper dig att utveckla nya affärsmöjligheter och ofta handlar våra uppdrag om nya processkoncept, ny teknik, ökad effektivitet och lägre kostnader.

Exempel på FoU-undersökningar

  • Effektiv användning av avloppsflöden inom massa- och pappersindustrin
  • Miljöeffekter av interna och externa miljöåtgärder
  • Åtgärder för att minska uppkomsten av legionärssjuka
  • Processintegrering i vattenreningsteknik

 

Bli inspirerad och fördjupa dina kunskaper

Kontaktpersoner

Mårten Krogerus

Mårten Krogerus

Forest Industry, Paper and Environment