This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Hälsa, miljö och säkerhet

Processäkerhet

Hälsa, miljö och säkerhet (HMS) är förutsättningen för hållbara verksamheter. Genom ÅF får du insikt i hur HMS kan förbättra din verksamhet.

En sund HMS-policy är avgörande för optimera din processer. När det gäller HMS arbetar vi proaktivt och observerar olika arbetsmoment för att kunna organisera arbetet säkert och ändamålsenligt. ÅF är certifierat enligt ISO 9001 och ÅFs kvalitetssystem har utvecklats enligt denna standard. Vi erbjuder tjänster inom bland annat maskinsäkerhet, CE-märkning, riskanalys, BAS-P / Bas-U, direktiven, säkra styrsystem enligt SS-EN 13849-1 och SS-EN 62061, validering och teknisk dokumentation.

Exempel på ÅF:s kompetensområden

  • Systematisk kartläggning av arbetsmiljön och förebyggande åtgärder för att motverka negativa hälsoeffekter på kort och lång sikt.

  • Utveckling av säkra och attraktiva arbetsmiljöer med fokus på komfort och samarbete.

  • Efterlevnad av gällande hälso- och säkerhetsföreskrifter och tillhörande standarder.

  • Identifiering av överträdelser av hälso- och säkerhetsstandarder, arbetsrätt, mänskliga rättigheter och onödig eller olaglig miljöförstöring.

  • Bibehållen kontroll över produktions- och avfallsflöden.

Förutom anläggningsövervakning måste du också hålla koll på olika krav, lagar och standarder. Våra globala specialistteam ger dig erfarenhet, kunskap och insikter inom alla aspekter av ert säkerhetsprogram, oavsett om det gäller riskhantering, riskanalys, mekanisk säkerhet eller processäkerhetsfrågor. Oavsett tillämpning hjälper vi dig att utforma, skapa och implementera relevanta hälso, miljö och säkerhetsprogram.

 

Referenser

Kontaktpersoner

Jörgen Katz

Jörgen Katz

Process Industry
Kenneth Johansson

Kenneth Johansson

Section Manager, Health and Safety
Lisa Vedin

Lisa Vedin

Teamleader QHSE Management
Therese Tillander

Therese Tillander

Section Manager Process & APC