This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Samhällsbyggnad

Kompletta projektleveranser

ÅF erbjuder expertis och kompletta projektleveranser   inom samhällsbyggnad.

ÅF är marknadsledande och en naturlig samarbetspartner för dig som söker helhetslösningar inom byggbranschen. Inom samhällsbyggnad får du hjälp med kompletta projektleveranser inom konstruktion, stålkonstruktion, byggnader, logistik, trafik.

ÅF är ett ledande teknik- och konsultföretag och en naturlig partner i arbetet från idé till färdig konstruktion. Vi arbetar tillsammans med dig med allt från genomförbarhetsstudier till planerings- och designfasen.

Exempel på kompetensområden

 • Genomförbarhetsstudier, preliminära planer och detaljerad projektdesign
 • Riskanalys och riskbedömning
 • Kostnads- och tidstyrning
 • Detaljerad samhällsdesign
 • Hållfasthetsanalyser och beräkningar i förhållande till gällande standarder och bestämmelser
 • Upphandlings- och avtalsdokumentation
 • Bygglov
 • Geoteknik
 • Markundersökningar
 • Analyser av miljöeffekter
 • Undersökningar av ljud och buller med tillhörande åtgärder
 • Byggarbetsmiljösamordning (Bas P/Bas U)
 • Byggledning och -samordning

Exempel på betong- och stålkonstruktioner

 • Industribyggnader och fabriker
 • Vägar, hamnar och piranläggningar
 • Pålverk, fundament och betongplattor
 • Rörbryggor
 • Plattformar, galler och stegar
 • Ställningar och ramper
 • Kranbryggor och lyftbommar
 • Brandsäkerhet
 • Kyl- och avloppsvattensystem, markgrävda ledningar och kabeldiken
 • Distribution av fjärrvärme och fjärrkyla

Exempel på designverktyg vi arbetar i är AutoCad Civil, PDMS Structure, Tekla, Revit, Inventor och MagiCad.

Kontaktpersoner

Jörgen Katz

Jörgen Katz

Process Industry