This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

"ÅF Pöyry Pulse" – produktionsstöd

"ÅF Pöyry Pulse" är ett produktionsstödssystem som hjälper dig att maximera tillgängligheten i dina industriella processer genom smarta funktioner och ett gränssnitt som ger dina medarbetare beslutsstöd och ett ökat proaktivt arbetssätt.

Bra underlag för beslut

Genom att använda ett produktionsstöd som grund i det löpande och metodiska förbättringsarbetet visas ofta en direkt positiv förbättring. Den direkta nyttan är högre produktivitet och OEE (Overall Equipment Effectiveness) men det finns även andra indirekta effekter som påverkar produktionen, exempelvis bättre kommunikation mellan avdelningar, minskade underhållskostnader och mer proaktivitet i verksamheter, vilket medverkar till en mer hållbar industri. Den insamlade informationen via "ÅF Pöyry Pulse" blir också ett viktigt beslutsunderlag för aktiviteter och investeringar.

Att förena människa och teknik

Genom att kombinera data från process och utrustning med information från människor, skapas det bästa beslutsunderlaget som blir basen för ett kontinuerligt förbättringsarbete. Genom proaktiva insatser förhindras kostsamma förluster.

ÅF Pöyrys produktionsstöd "ÅF Pöyry Pulse"  är ett modernt verktyg skapat för framtidens digitala lösningar för en mer hållbar industri.

Några av "ÅF Pöyry Pulse" funktioner:

 • Lätt att göra rätt med en grund för best practice
 • Felanmälan
 • Meddelandefunktion
 • Mötesrum
 • Order & Produktinformation
 • Ronder
 • Skiftdagbok
 • Standardiserade rapporter och dashboards
 • Standardiserade kopplingar mot angränsande fabrikssystem
 • Visuella nyckeltal

Fördelar med "ÅF Pöyry Pulse":

 • Produktionsöversikt som ger full kontroll över produktionen och var du behöver lägga fokus.
 • Ökad flexibilitet i verksamheten genom att exempelvis göra det möjligt att växla fokus och lyfta fram olika nyckeltal
 • Tät koppling mellan verksamhet och underhåll – följ underhållsorder och status så att inget tappas på vägen.
 • Mötesrum – arbeta strukturerat tillsammans med fakta som beslutsunderlag och följs upp aktiveter.
 • Rotorsaker – stöd för RCA för att hitta grundorsaken till det verkliga problemet och separera ev. följder till grundproblemet.
 • Dashboards – visualisera informationen på ett informativt sätt genom exempelvis trender och diagram.
 • Analysera förlustorsaker och fördelningen mellan olika kategorier som haft störst inverkan på produktionen.
 • Råvaror – analysera förbrukningen av råvaror och jämför mot budget.
 • Pulse ingår som en del av Plattformen MES där fler moduler ingår. För Pulse erbjuds även support via SupportLine i Karlstad.

Kontaktpersoner

David Andersson

David Andersson

Industrial Digitalization