This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

PaperLine by ÅF

PaperLine by ÅF - en beprövad förbättring till er verksamhet

PaperLine by ÅF är MES anpassad för massa och pappersindustrin. PaperLine är ett heltäckande produktionssystem för massa och pappersindustrin.

PaperLine by ÅF är ett väl beprövat produktionssystem som funnits med länge. PaperLine har utvecklats och växt tillsammans med pappersindustrins utveckling och framgång och är det kompletta, digitala, effektiva och enkla produktionssystemet som hjälper er med den komplexa produktionsprocessen som papper- och kartongtillverkning är.

PaperLine by ÅF

PaperLine by ÅF har sin grund i ÅFs gedigna erfarenhet från och förståelse för processindustrin och är väl anpassat efter den komplexa produktionsprocess som pappers- och kartongtillverkning är. PaperLine utvecklades ihop med processindustrin och förser er verksamhet med nytänkande, digitala lösningar som förenklar och effektiviserar hela er förädlingskedja. Exempel på vad som erbjuds i PaperLine by ÅF:

  • Produktionsplanering, trimoptimering och setoptimering.
  • Automatisering av produktionen, pappers- och kartongmaskiner och rullmaskiner. Råvaror in (massa) och papper/kartong ut utan manuell styrning.
  • Avancerad lageroptimering, Grafisk, geografisk och interaktiv lageröversikt, automatiserad pack och orderhantering.
  • Produktionsöversikt, larmsystem och kvalitetsuppföljning.

Till exempel är PaperLine by ÅF en del av Europas nyaste och modernaste kartongmaskiner och är utvecklat och anpassat för de krav och förväntningar som finns på dagens produktionssystem.

PaperLine by ÅF bygger på MES plattformen och kan därför anpassas till er särskilda verksamhet och era specifika önskemål.

ÅF erbjuder även drift och support av PaperLine by ÅF.

Bild 1: PaperLine by ÅF rullmaskinsbild med orderinformation, knivinställningar, rull ID, diameter och vikt med mera.

Bild 2:  PaperLine by ÅF Lageröversikt med en interaktiv, grafisk och geografiskt korrekt översikt. 

Kontaktpersoner

David Andersson

David Andersson

Industrial Digitalization