This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Undervattens-konstruktion

Väl utförda arbeten under ytan

ÅF har ledande expertis och erfarenhet av undervattenskonstruktion inom olja och gas.

Att utföra arbete under havsytan kräver omfattande arbete och utveckling. ÅF tillhandahåller både konsulttjänster och utför projektuppdrag för undervattenskonstruktion inom olja och gas.

Exempel på ÅFs kompetensområden

  • Projektledning/konstruktion
  • CAD-design
  • Processdesign
  • Hydraulisk design
  • Teknisk analys
  • Planering                                                      
  • QA/QC
  • Upphandling
  • Teknisk dokumentation

Exempel på produktområden är BOP, Manifold, Tie-in, Workover system, Well access systems, Umbilical, PLEM och PLET.

Kontaktpersoner

Anders Olsson

Anders Olsson

Manufacturing and Process Industry

Thommy Nilsson

Market Area Manager, CAE, Oil & Gas