This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Hållbarhet

Efterlevnad och kvalitetsarbete är viktiga aspekter av företagets hållbarhetsarbete och bidrar till att trygga verksamheten. Genom flertalet av våra tjänster tillförs hållbara värderingar ditt företag.

Kemi- och miljökrav:  Se till att företagets produkter är säkra för människor och miljö
genom hela livscykeln.

Granskad leverantörskedja: Leverantörsutvärdering och granskningar av leverantörskedjan ger insyn i leverantörskedjan och gör att ditt företag slipper bidra
till att mänskliga rättigheter åsidosätts.

Minska riskerna genom att utbilda inköpsavdelningen: ÅF har hjälpt många företag med utbildning, processutveckling och leverantörsutveckling för inköpsavdelningar, såväl på strategisk nivå som på driftsnivå..

Miljödesign – gör rätt från början.: Hållbara produkter som vinner i längden kräver medveten design. ÅF har expertis, erfarenhet och tekniska kunskaper inom  miljödesign för hållbar produktutveckling.

Strategisk hållbarhetsstyrning: F har erfarenhet av att utbilda ledningsgrupper, personalavdelningar, FoU-avdelningar och leverantörskedjor i hållbarhetsarbete.

Kontaktpersoner

Jacob Rydholm

Section Manager, Specialized Operational Excellence