This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Regelstyrning och regelefterlevnad

Regelstyrning och regelefterlevnad

ÅF har arbetat med inspektion och kontroll i mer än 100 år. Det gör att vi har gedigen erfarenhet av att hjälpa organisationer som står inför juridiska och branschspecifika utmaningar.

Oavsett vilken typ av produkter som utvecklas eller var de säljs så måste ditt företag följa allt fler föreskrifter och kvalitetskrav kring kemiskt innehåll, hälsa och säkerhet,
processdokumentation och produkternas miljöpåverkan. Att hantera krav på efterlevnad av bestämmelser världen över är därför ett avgörande inslag i strategin för att skydda varumärke, intäkter och marknadsandelar.

Exempel på ÅF:s kompetensområden

  • Kvalitets- och miljöledning
  • Produktsäkerhet
  • Efterlevnad av kemikalie- och miljöföreskrifter

ÅF har beprövade metoder och tekniker för att uppfylla olika  krav på nationell och internationell nivå. Vår unika kombination av kompetens för hela produktutvecklingskedjan gör oss speciella: att ha olika typer av kompetens inom ett och samma bolag gör oss starka och betyder att vi kan erbjuda helhetslösningar.

Tillsammans med ÅF kan ditt företag ta fram en skräddarsydd strategi med olika mål och metoder för hur de kan uppnås på ett effektivt sätt.

Genom ÅF får du också tillgång till utbildning och expertis, hjälp med riskanalyser och tester samt certifieringar – allt beroende på vad ditt företag behöver.

Referenser

Visa fler

Kontaktpersoner

Jacob Rydholm

Section Manager, Specialized Operational Excellence