This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Förpackningsutveckling

En bra förpackning lyfter ert varumärke

Avdelningen Förpackningsutveckling samlar ÅFs expertis inom industrifokuserad förpackningsutveckling. Vi erbjuder expertkunskap inom allt från design och utveckling till validering av förpackningskoncept. ÅF hjälper er vare sig det gäller att vara i framkant av förpackningsmarknaden och uppfylla morgondagens krav eller om ni strävar efter mer traditionella, kostnadseffektiva förpackningslösningar.

ÅF hjälper till att utveckla förpackningskoncept som är hållbara, funktionella, kostnadseffektiva och varumärkesbyggande. Vi har lång erfarenhet av förpackningsbranschen inom livsmedel, möbler, medicinsk utrustning, läkemedel och industriprodukter. Med vår storlek och kompetens, kan vi ta ett helhetsgrepp om era befintliga och framtida förpackningsutmaningar.

ÅF arbetar med förpackningens hela värdekedja - Från kravställning till återvinning

Vi har erfarenhet inom:

 • Hållbar förpackningsutveckling
 • Förpackningsoptimering
 • Förpackningslogistik
 • Användarorienterad förpackningsutveckling
 • Kvalitet, Test & Validering
 • Krav och specifikationer
 • Benchmarking

ÅF - en oberoende förpackningspartner med ER värdekedja i åtanke

Vi har möjlighet att erbjuda tvärfunktionella grupper med expertis inom olika områden och teknologier. Vi hanterar hela förpackningsprojekt, oavsett om det omfattar en produkt eller hela förpackningsportföljen.

Vår kompetens

 • Process- eller projektledning
 • Specialister och utredare 
 • Diskussionspartner i utvecklingsprojekt
 • Inspiration och nytänkande
 • Föreläsningar och workshops

Om ni saknar förpackningserfarenhet internt, kan vi vara er förpackningsavdelning, när ni behöver det. Vi kan också hjälpa er att fylla resursbehoven med erfarna konsulter på plats, när resursbehov uppstår.

ÅF är en oberoende förpackningspartner med den bästa lösningen för kundens behov

Kontaktpersoner

Niclas Björkholtz

Niclas Björkholtz

Packaging Development