This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Hantering av gruvavfall

Avfallsdammar och dammsäkerhet

ÅF har expertis och erfarenhet av alla faser inom hantering av gruvavfall.

ÅF erbjuder tekniska konsulttjänster för att undersöka, utforma och optimera driften av avfallsdammar. Exempel på stora projekt där ÅFs miljöexperter och ingenjörer har varit involverade är LKAB i Kiruna och Malmberget och Boliden i Garpenberg och Aitik.

Exempel på expertisområden

 • Bakgrundsstudier - sociala, miljömässiga och hydrogeologiska
 • Kostnadsberäkningar
 • Geotekniska undersökningar
 • Vattenhantering såsom hydrologisk modellering och vattenbalans
 • Utformning av avfallsdammar, hydrauliska strukturer, mekaniska strukturer, vägar och diken
 • Förberedelse av anbud, tekniska specifikationer och konstruktionsritningar
 • Utformning av pumpar och rördesign
 • Konstruktionsledning och övervakning av arbetsplatsen
 • Instrumentation och övervakning av dammar
 • Inspektioner och granskning av efterlevnad
 • Handböcker för drift, underhåll och övervakning
 • Inspektioner av anläggningar
 • Tekniska granskningar

Kontakt

Vill du veta mer om vårt erbjudande inom hantering av gruvavfall? Ta kontakt med någon av oss här nedanför.

Kontaktpersoner

Anna Grönlund

Anna Grönlund

Hydro Power