This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Säkerhet & kvalité

Inom kategorin säkerhet och kvalité har vi samlat utbildningar inom området.

  • Human Factors & Safety Management
  • Kärnkraftens historia -Klassiska händelser
  • International Nuclear and Radiological Event Scale– INES med fokus på degradering av djupförsvar

Flera av områdena kan genomföras som kurser, workshops eller seminarier anpassade efter era behov. Prissättningen är fast och följer en modell med nyckeltal beroende av kurslängd och timpris enligt kategorierna i var tids gällande Teknikkonsultavtal. Kurser, workshops och seminarier kan utvecklas enligt önskemål utifrån anläggningsspecifika behov i Vattenfall. Utvecklingen sker då mot fast kostnadsram och enligt timpriser som återfinns i var tids gällande Teknikkonsultavtal. Genomförande av kurser, workshops eller seminarier sker alltid till fast pris enligt samma modell som för våra öppna kurser.

Prisexempel (exkl. reskostnader och moms):
Kategori "Tvärteknik" nivå 4, avancerad med 8-16 deltagare:
0,5 dag, 12.300 SEK; 1 dag, 20.640 SEK; 2 dagar, 33.720 SEK; 3 dagar, 46.800 SEK; 4 dagar, 61.080 SEK.

Kategori "Strålskydd analytiker/utredare" nivå 4, avancerad med 8-16 deltagare:
0,5 dag, 11.700 SEK; 1 dag, 19.680 SEK; 2 dagar, 32.040 SEK; 3 dagar, 44.400 SEK; 4 dagar, 57.960 SEK.

Human Factors & Safety Management

Det här är kursen som du inte vet att du behövde förrän du gått den. En inblick i frågor som rör Human Factors kommer att öppna upp dina ögon för saker som du tidigare inte tänkt på men som ändå högst väsentlig påverkar dig och din omgivning. Den ger en introduktion till Human Factors och Safety Management. Kursen fokuserar på att beskriva kultur, organisation och människans förutsättningar i ett sammanhang. Kursen behandlar omständigheter kring olyckor, mänskliga förutsättningar, designprinciper, säkerhetskultur och säkerhetsbarriärer.

Kategori "Tvärteknik" nivå 4.

<<Tillbaka

Kärnkraftens historia -Klassiska händelser

Kursen vänder sig till dig som har kunskap om drift– och säkerhetsfrågor samt har säkerhetsrelaterade arbetsuppgifter. De klassiska kärnkraftolyckorna tillsammans med svenska incidenter har haft stor påverkan på svenskt säkerhetsarbete och är alltid relevanta att ta lärdom av. Kursen innehåller genomgång av kärnkraftprocessen, säkerhetsteknik, störningsteori och hur några klassiska kärnkraftsolyckor kunde inträffa samt hur de har påverkat säkerhetsutvecklingen i branschen.

Kategori "Tvärteknik" nivå 4.

<<Tillbaka

 

International Nuclear and Radiological Event Scale– INES, med fokus på degradering av djupförsvar

Kursen vänder sig främst till personal vid kärntekniska anläggningar som arbetar med INES i någon form. Kursen kan anpassas till målgrupper och till specifika verksamheter.

Kategori "Tvärteknik" nivå 4.

<<Tillbaka

Grundläggande strålskydd, fysikaliska grunder och biologiska effekter av joniserande strålning

Kursen vänder sig främst till personal vid kärntekniska anläggningar, som arbetar med planering av personstrålskydd och ALARA-arbete samt den som har ansvaret för personalens strålskydd. Växelverkan mellan strålning och materia; storheter och enheter; biologiska effekter av strålning; fysikaliska pronciper för detektion; intern och extern exponering; ALARA-kultur. Sammanhanget för reglering och kravställning inklusive nationell och europeisk lagstiftning.

Kategori "Strålskydd analytiker/utredare" nivå 4.

<<Tillbaka

Kärnavfall och dess hantering under drift och avveckling

Kursen vänder sig främst till personal vid kärntekniska anläggningar som arbetar med planering och strategi för avfallshantering, men målgruppen kan även vara personal som grundläggande kunskap om det svenska systemet för hantering av radioaktivt avfall. Kursen/seminariet täcker; det svenska avfallssystemet; grundläggande avfallsstrategier; avfallets aktivitetskällor vid BWR- och PWR-reaktorer; aktivitetsspridning; typbeskrivningar för avfall; avfallskategorisering och nuklidvektorer; svensk lagstiftning rörande radioaktivt avfall; avfallshantering vid drift respektive avveckling av kärnteknisk anläggning.

Kategori "Strålskydd analytiker/utredare" nivå 4.

<<Tillbaka

Radioaktivt avfall, friklassningsbegrepp, metodik och regler under drift respektive avveckling

Kursen vänder sig främst till personal vid kärntekniska anläggningar som arbetar med friklassning av radioaktivt material, byggnader eller mark. Kursen/seminariet täcker; reglerna i Sverige som styr friklassningsprocessen i SSMFS 2011:2; mätmetodik, nuklidvektorer, statistisk analys av mätresultat och kvalitetssäkring; planering av friklassning div drift respektive avveckling.

Kategori "Strålskydd analytiker/utredare" nivå 4.

<<Tillbaka

Kontaktpersoner

Thomas Brenander

Thomas Brenander

Section Manager