This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Projektutveckling

Inom kategorin projektkunskap har vi samlat utbildningar inom området.

 • Projektkunskap för projektmedlemmar
 • Projektledarutbildning IPMA D
 • Projektledarutbildning IPMA C
 • Projektkunskap för sponsor och styrgrupp

Flera av områdena kan genomföras som kurser, workshops eller seminarier anpassade efter era behov. Prissättningen är fast och följer en modell med nyckeltal beroende av kurslängd och timpris enligt kategorierna i var tids gällande Teknikkonsultavtal. Kurser, workshops och seminarier kan utvecklas enligt önskemål utifrån anläggningsspecifika behov i Vattenfall. Utvecklingen sker då mot fast kostnadsram och enligt timpriser som återfinns i var tids gällande Teknikkonsultavtal. Genomförande av kurser, workshops eller seminarier sker alltid till fast pris enligt samma modell som för våra öppna kurser.

Prisexempel (exkl. reskostnader och moms):
Kategori "Projektledare" nivå 3, basic med 8-16 deltagare:
0,5 dag, 10.750 SEK; 1 dag, 18.160 SEK; 2 dagar, 29.380 SEK; 3 dagar, 40.600 SEK; 4 dagar, 53.020 SEK.

Kategori "Projektledare" nivå 4, avancerad med 8-16 deltagare:
0,5 dag, 11.650 SEK; 1 dag, 19.600 SEK; 2 dagar, 31.900 SEK; 3 dagar, 44.200 SEK; 4 dagar, 57.700 SEK.

Projektkunskap för projektmedlemmar

Att hitta det optimala sättet att styra, leda och arbeta i projekt är en stor utmaning. Därför arbetar många företag dagligen med att finslipa arbetsmetoder, tydliggöra roller och förenkla projektrapporteringen. Projektkunskap för projektmedlemmar ger en grundläggande förståelse för projekt som arbetsform samt vilka förväntningar, ansvar och befogenheter som följer med rollerna.

Kategori "Projektledare" nivå 3-4.

 <<Tillbaka

Projektledarutbildning IPMA D

Att bli tillsatt som projektledare innebär att man får en viktig och central roll med ansvar inför sponsor, styrgrupp och beställare att leverera de mål som projektet har. Kursen är en grundläggande projektledarutbildning för projektledare för mindre projekt eller delprojekt samt projektledare som förbereder en IPMA-certifiering på nivå-D. Den innehåller projektetledningens grunder som projektprocessen, projektledarverktygen, omfattning och mål samt planering och ledarskap.

Kategori "Projektledare" nivå 3-4.

<<Tillbaka

Projektledarutbildning IPMA C

Denna påbyggnadsutbildning behandlar den erfarna projektledarens vardag och är lämplig för huvudprojektedare eller som förberedelse för en IPMA-certifiering på nivå-C. Kursen behandlar:

 • Viktiga IPMA standards för projektledning
 • Hur man strategiskt, taktiskt och operativt skapar framgångsrika projekt
 • Hur man utvärderar ett projekt under genomförandet
 • Bra verktyg för att styra tider och kostnader
 • Hur man styr och kompetensutvecklar projektmedlemmar
 • Verktyg för kvalitativ och kvantitativ riskanalys
 • Hur förhandlingar genomförs i projekt
 • Metoder för problemlösning

Kategori "Projektledare" nivå 4.

<<Tillbaka

Projektkunskap för sponsor och styrgrupp

Framgångsrika projekt har engagerade och insatta ledare som sponsorer och styrgruppsmedlemmar. Under denna kurs fokuserar vi på sponsor- och styrgruppsrollens bidrag till framgångsrika projekt och projektledare. Den ger grundläggande kunskaper om projektprocessen, roller och ansvar samt uppföljning av projekt/projektledare.

Kategori "Projektledare" nivå 4-5.

 <<Tillbaka

Kontaktpersoner

Thomas Brenander

Thomas Brenander

Section Manager