This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Personsäkerhet

Inom kategorin personsäkerhet har vi samlat utbildningar inom området.

 • ATEX-Explosionsfarlig miljö
 • Maskinsäkerhet CE-märkning
 • Stabs- och Ledningsutbildning

Alla områdena kan genomföras som kurser, workshops eller seminarier anpassade efter era behov. Prissättningen är fast och följer en modell med nyckeltal beroende av kurslängd och timpris enligt kategorierna i var tids gällande Teknikkonsultavtal. Kurser, workshops och seminarier kan utvecklas enligt önskemål utifrån anläggningsspecifika behov i Vattenfall. Utvecklingen sker då mot fast kostnadsram och enligt timpriser som återfinns i var tids gällande Teknikkonsultavtal. Genomförande av kurser, workshops eller seminarier sker alltid till fast pris enligt samma modell som för våra öppna kurser..

Prisexempel (exkl. reskostnader och moms):
Kategori "Utredare/Analytiker" nivå 4, avancerad med 8-16 deltagare:
0,5 dag, 11.700 SEK; 1 dag, 19.680 SEK; 2 dagar, 32.040 SEK.

ATEX - Explosionsfarlig miljö

Denna kurs behandlar grunderna i explosionsfarlig miljö. Den vänder sig till personal som arbetar i och kring explosionsfarliga områden samt till underhållspersonal som köper in och underhåller utrustning placerad i den explosionsfarliga miljön. Kursen behandlar gällande lagstiftning inom området, hur uppstår explosionsfarlig miljö, begreppen riskbedömning och klassningsplaner, förebyggande åtgärder, säkert arbete, underhåll av utrustning och inköp av utrustning. Kursen genomförs av ÅFs konsulter med mångårig erfarenhet av riskutredningar för explosionsfarlig miljö med avseende på damm, gas & vätska. Utbildarna har expertkunskaper inom både ATEX användardirektiv och produktdirektiv. Kurslängd är normalt 4h.

Kategori "Utredare/Analytiker Dammsäkerhet" nivå 4.

<<Tillbaka

Maskinsäkerhet CE-märkning

Vid förändringar i befintlig- och tillkommande utrustning med krav på CE-märkning finns lagkrav och förordningar att förhålla sig till. Kursen syftar till att ge deltagarna en helhetsförståelse för den process som krävs för en fullständig och godkänd CE-märkning. Kursens omfattning beskrivs nedan och riktar sig till ett flertal kompetenser som kan bli involverade i en CE-process:

 • Syfte med CE-märkning
 • Bakgrunden till CE och EU, regler och handelsvillkor
 • Sverige: Regler och lagstiftning. AFS etc.
 • CE-märkt utrustning, vad omfattas?
 • Vad är en maskin?
 • Harmoniserade standarder
 • CE-processen från start till mål
 • Riskbedömningar
 • Skyddsanordningar
 • Information och varningar
 • Teknisk tillverkningsdokumentation

 Kurslängd är normalt 1 dag.  

Kategori "Utredare/Analytiker HMS" nivå 4.

<<Tillbaka

Stabs- och Ledningsutbildning

Kriser och allvarliga händelser inträffar då och då i vårt samhälle och på våra arbetsplatser. För att begränsa skadeverkningarna och hantera situationen på ett lämpligt sätt behövs struktur och beredskap. Kursen syftar till att ge deltagarna de nödvändiga verktygen för att strukturerat kunna hantera dessa händelsers påverkan på den egna organisationen samt händelser som kräver samverkan med andra aktörer. Kursen vänder sig till alla som kan behöva hantera en allvarlig händelse (chefer, kommunikatörer, tekniker…).

Deltagarna får under kursen tillgång till de hjälpmedel som krävs, och i kursen ingår bland annat följande moment:

 • Lämpliga metoder och verktyg
 • Staborganisationens delar och funktioner  
 • Schemaläggning av ingående personal/Skiftgång och avlösning
 • Målformulering, VAD vill vi uppnå
 • Uppgifter, VAD behöver göras och HUR
 • Prioritering och fördelning av uppgifter och resurser 
 • Möten och samverkan, behov, struktur och nytta

Kursen anpassas normalt till 1 eller 2 dagar.

Kategori "Utredare/Analytiker HMS" nivå 4.

<<Tillbaka

Kontaktpersoner

Thomas Brenander

Thomas Brenander

Section Manager