This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Miljö och Hållbarhet

Inom kategorin miljö och hållbarhet har vi samlat utbildningar inom området.

  • Omvärldsbevakning och hållbarhet
  • ...fler områden kommer under vintern 2016/2017

Alla områdena kan genomföras som kurser, workshops eller seminarier anpassade efter era behov. Prissättningen är fast och följer en modell med nyckeltal beroende av kurslängd och timpris enligt kategorierna i var tids gällande Teknikkonsultavtal. Kurser, workshops och seminarier kan utvecklas enligt önskemål utifrån anläggningsspecifika behov i Vattenfall. Utvecklingen sker då mot fast kostnadsram och enligt timpriser som återfinns i var tids gällande Teknikkonsultavtal. Genomförande av kurser, workshops eller seminarier sker alltid till fast pris enligt samma modell som för våra öppna kurser..

Prisexempel (exkl. reskostnader och moms):
Kategori "Requirement management" nivå 4, avancerad med 8-16 deltagare:
0,5 dag, 11.200 SEK; 1 dag, 18.880 SEK; 2 dagar, 30.640 SEK; 3 dagar, 42.400 SEK; 4 dagar, 55.360 SEK.

Omvärldsbevakning och hållbarhet

Kursen grundar sig på ISO-kravet om en omvärldsanalys, för att identifiera verksamhetens intressenter. Vi går igenom hur man kan komma fram till sina styrkor, svagheter, möjligheter och hot, dvs en form av SWOT-analys. Detta i sin tur kan användas för att utveckla bolagets/verksamhetens hållbarhetsarbete och hållbarhetsprofil.

Kategori "Requirement Management" nivå 4.

<<Tillbaka

Kontaktpersoner

Thomas Brenander

Thomas Brenander

Section Manager