This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Energiproduktion

I kategorin energiproduktion har vi samlat utbildningar inom kraftområdet.

 • Kärnkraftens historia -Klassiska händelser
 • Vindkraftprojekt från start till drift
 • Upphandling av Vindkraft
 • Allmänt om ljud från vindkraft inklusive senaste forskningsläget
 • Ljudfrågor vid upphandling av vindkraftverk samt kontroll av ljud
 • How to evaluate and compare different turbine manufacturers from a technical point of view
 • An introduction to Estimated Yield Assessments in Wind Energy
 • Vattenkraft dammsäkerhet - Inspektion av betong- och fyllningsdammar enligt RIDAS
 • Vattenkraft dammsäkerhet - Inspektion av avbördningsanordningar enligt RIDAS
 • Vattenkraft dammsäkerhet - Dammtätningar
 • Vattenkraft dammsäkerhet - Dammövervakning - Mätdata och tolkning
 • Vattenkraft - Dammsäkerhetskurs driftpersonal

Flera av områdena kan genomföras som kurser, workshops eller seminarier anpassade efter era behov. Prissättningen är fast och följer en modell med nyckeltal beroende av kurslängd och timpris enligt kategorierna i var tids gällande Teknikkonsultavtal. Kurser, workshops och seminarier kan utvecklas enligt önskemål utifrån anläggningsspecifika behov i Vattenfall. Utvecklingen sker då mot fast kostnadsram och enligt timpriser som återfinns i var tids gällande Teknikkonsultavtal. Genomförande av kurser, workshops eller seminarier sker alltid till fast pris enligt samma modell som för våra öppna kurser.

Prisexempel (exkl. reskostnader och moms):
Kategori "Tvärteknik" nivå 4, avancerad med 8-16 deltagare:
0,5 dag, 12.300 SEK; 1 dag, 20.640 SEK; 2 dagar, 33.720 SEK; 3 dagar, 46.800 SEK; 4 dagar, 61.080 SEK.

Kategori "Anläggningsdesign/Säkerhetsteknik nivå 3, basic med 8-16 deltagare:
0,5 dag, 11.400 SEK; 1 dag, 19.200 SEK; 2 dagar, 31.200 SEK; 3 dagar, 43.200 SEK; 4 dagar, 56.400 SEK.

Kategori "Anläggningsdesign/Säkerhetsteknik nivå 4, avancerad med 8-16 deltagare:
0,5 dag, 12.300 SEK; 1 dag, 20.640 SEK; 2 dagar, 33.720 SEK; 3 dagar, 46.800 SEK; 4 dagar, 61.080 SEK.

Kategori "Anläggningsdesign/Säkerhetsteknik nivå 5, expert med 8-16 deltagare:
0,5 dag, 14.150; 1 dag, 23.600 SEK; 2 dagar, 38.900 SEK; 3 dagar, 54.200 SEK; 4 dagar, 70.700 SEK.

 

Kärnkraftens historia -Klassiska händelser

Kursen vänder sig till dig som har kunskap om drift– och säkerhetsfrågor samt har säkerhetsrelaterade arbetsuppgifter. De klassiska kärnkraftolyckorna tillsammans med svenska incidenter har haft stor påverkan på svenskt säkerhetsarbete och är alltid relevanta att ta lärdom av. Kursen innehåller genomgång av kärnkraftprocessen, säkerhetsteknik, störningsteori och hur några klassiska kärnkraftsolyckor kunde inträffa samt hur de har påverkat säkerhetsutvecklingen i branschen.

Kategori "Tvärteknik" nivå 4.

<<Tillbaka

Vindkraftprojekt från start till drift

Målet med kursen är att ge en heltäckande förståelse för hela processen från planering, tillstånd, finansiering och genomförande av vindkraftprojekt, inklusive tillhörande infrastruktur och nätanslutningar.

Kategori "Tvärteknik" nivå 4.

<<Tillbaka

Upphandling av vindkraft

Kursen ger ingående kunskaper om hur kalkylen för vindkraft ser ut och vad som behöver beaktas för produktionsanalyser.

Kategori "Tvärteknik" nivå 4.

<<Tillbaka

Allmänt om ljud från vindkraft inklusive senaste forskningsläget

Kursen vänder sig till projektledare, driftansvarig, jurister m fl. Kursen går igenom grundläggande frågor kring ljud från vindkraft, men går också på djupet i ljudfrågor som är av intresse vid projektering av vindkraft och uppföljning mot villkor. Kursen omfattar: grundläggande akustik; ljud från vindkraft; bullervillkor; krav i norden; tillståndsprocessen; samrådsprocessen; vanliga ljudfrågor;domstolsprocessen; från investernigsbeslut till upphandling m a p ljud; kontrollprogram; kontroll av ljud; forskningsläget.

Kategori "Tvärteknik" nivå 4.

<<Tillbaka

Ljudfrågor vid upphandling av vindkraftverk samt kontroll av ljud

Kursen vänder sig till projektledare, vindanalytiker m fl. Kursen går igenom ljudfrågor som är viktiga inför investeringsbeslut samt upphandling av vindkraftverk. Därutöver redovisas hur kontrollprogram samt kontroll av ljud kan utformas. Kursen omfattar: bullervillkor; att utreda vid investeringsbeslut; ljudfrågor i upphandling; ljudemission; lågfrekvent ljud; tonalitet; amplitudmodulation; frekvensspektrum; utforma kontrollprogram; kontroll av ljud.

Kategori "Tvärteknik" nivå 4.

<<Tillbaka

How to evaluate and compare different wind turbine manufacturers from a technical point of view

Kursen fokuserar på att redovisa viktiga tekniska aspekter vid upphandling av vindkraftverk.

Kategori "Tvärteknik" nivå 4.

<<Tillbaka

 

An introduction to Estimated Yield Assessment in Wind Energy

The target group for this course is decision makers and engineers involved in investments in wind energy. The course cover the whole process of estimation the future energy production of a not-yet-built wind farm including the quantification of uncertainties. Estimations of the future production is essential to secure financing. Content in brief: Introduction, Finding a good project, Measurement campaigns, Data cleaning, Vertical extrapolation, Measure correlate predict, Wind flow modelling, Micrositing/Optimization, Losses, Uncertaincies, Softwares. 

Kategori "Tvärteknik" nivå 4.

<<Tillbaka

 

Vattenkraft dammsäkerhet - Inspektion av betong- och fyllningsdammar enligt RIDAS

Kursen vänder sig främst till Dammsäkerhetssamordnare (DSS) och Inspektörer Bygg. Målet med kursen är att ge deltagarna kunskaper om hur en inspektion av de byggnadstekniska delarna av en dammanläggning (betongdammar och fyllningsdammar) bör genomföras för att bidra till högre dammsäkerhet. Vad ska man titta på vid en inspektion och varför?

Kategori "Anläggningsdesign/säkerhetsteknik" nivå 5.

<<Tillbaka

Vattenkraft dammsäkerhet - Inspektion av avbördningsanordningar enligt RIDA

Kursen vänder sig främst till Dammsäkerhetssamordnare (DSS) och Inspektörer Mek och El. Målet med kursen är att ge deltagarna kunskaper om hur en inspektion av avbördningsanordningarna hos en dammanläggning bör genomföras för att bidra till högre dammsäkerhet. Vad ska man titta på vid en inspektion och varför? Vad ska ingå i funktionsprovning av utskovsluckorna?

Kategori "Anläggningsdesign/säkerhetsteknik" nivå 4.

<<Tillbaka

Vattenkraft dammsäkerhet - Dammtätningar

Kursen vänder sig främst till Dammsäkerhetssamordnare (DSS) och driftpersonal som genomför dammätningar och kontrollerar/underhåller mätutrustning. Målet med kursen är att ge deltagarna förståelse för varför det görs dammätningar och vikten av att dammätningarna utförs på ett korrekt sätt. Exempel på frågeställningar som tas upp: Genomgång av olika typer av instrumentering och vad de avser att mäta. Egenskaper hos olika givare och principer för val av dessa. Varför gör man dammätningar och vad används mätresultaten till? Hur utförs mätningarna rent praktiskt för olika typer av instrument? Vad är lämpliga rutiner för kontrollmätningar, funktionskontroller och underhåll av instrumenteringen?

Kategori "Anläggningsdesign/säkerhetsteknik" nivå 3.

<<Tillbaka

Vattenkraft dammsäkerhet - Dammövervakning - Mätdata och tolkning

Kursen vänder sig främst till Dammtekniskt sakkunniga (DS), projektledare och andra funktioner som arbetar med dammövervakning. Målet med kursen är att ge deltagarna förståelse för varför det görs dammätningar och hur man bearbetar och tolkar mätdata. Exempel på frågeställningar som tas upp: Genomgång av olika typer av dammätningar, vad avses övervakas? Vilka kompletterande mätningar behövs för att underlätta tolkningar? Hur bör man resonera kring placering av mätinstrument på anläggningen? Felmodsbaserad övervakning? Dokumentation och mät-/övervakningsprogrammets styrkor? Hur bör mätdatapresentation utföras?

Kategori "Anläggningsdesign/säkerhetsteknik" nivå 3-5.

<<Tillbaka

Vattenkraft - Dammsäkerhetskurs driftpersonal

Kursen vänder sig främst till driftpersonal som utför driftmässig tillsyn (veckovisa rondningar). Målet med kursen är att ge deltagarna en grundläggande kunskap om dammsäkerhet och en insikt om betydelsen av driftmässig tillsyn. Vad ska man titta efter vid driftmässig tillsyn och varför? Ge deltagarna insikt om betydelsen av driftmässig tillsyn.

Kategori "Anläggningsdesign/säkerhetsteknik" nivå 5.

<<Tillbaka

Kontaktpersoner

Thomas Brenander

Thomas Brenander

Section Manager