This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Vattenfall utbildningar

Välkommen Vattenfall

ÅF är ramavtals-leverantör av utbildning till Vattenfall. Det ger dig på Vattenfall tillgång till vår kompetens och erfarenhet genom ett antal öppna företagsförlagda kurser. ÅF är liksom Vattenfall verksamma inom eldistribution, kärn-, vatten-, vind- och värmekraft samt många andra branscher. Kursernas innehåll anpassar vi till era behov och prissättningen är fast, enligt avtal, beroende på kurslängd. Här nedan ser du vilka ämnesområden vi erbjuder öppna kurser inom. Kurserna genomförs normalt för grupper om 8-16 deltagare. Metoden för genomförande kan anpassas och i samråd kommer vi överens om vilken metod som passar bäst för ämnet, kurs, work shop eller seminarieform.

Via länkarna "Läs mer" får du mer information om respektive kurs.

Energiproduktion

 • Kärnkraftens historia -Klassiska händelser
 • Vindkraftprojekt från start till drift
 • Upphandling av Vindkraft
 • Allmänt om ljud från vindkraft inklusive senaste forskningsläget
 • Ljudfrågor vid upphandling av vindkraftverk samt kontroll av ljud
 • How to evaluate and compare different turbine manufacturers from a technical point of view
 • An introduction to Estimated Yield Assessments in Wind Energy
 • Vattenkraft dammsäkerhet - Inspektion av betong- och fyllningsdammar enligt RIDAS
 • Vattenkraft dammsäkerhet - Inspektion av avbördningsanordningar enligt RIDAS
 • Vattenkraft dammsäkerhet - Dammtätningar
 • Vattenkraft dammsäkerhet - Dammövervakning - Mätdata och tolkning
 • Vattenkraft - Dammsäkerhetskurs driftpersonal

Läs mer

Säkerhet och kvalitet

 • Human Factors & Safety Management
 • Kärnkraftens historia -Klassiska händelser
 • International Nuclear and Radiological Event Scale– INES med fokus på degradering av djupförsvar
 • Grundläggande strålskydd, fysikaliska grunder och biologiska effekter av joniserande strålning
 • Kärnavfall och dess hantering under drift och avveckling
 • Radioaktivt avfall, friklassningsbegrepp, metodik och regler under drift respektive avveckling

 Läs mer

Projektutveckling

 • Projektkunskap för projektmedlemmar
 • Projektledarutbildning IPMA D
 • Projektledarutbildning IPMA C
 • Projektkunskap för sponsor och styrgrupp

Läs mer

Kvalitets- och miljöledning

 • Processorienterat arbetssätt
 • Riskhantering
 • Avvikelsehantering
 • Förändringsledning
 • Lagefterlevnad miljö och arbetsmiljö
 • Omvärldsbevakning och hållbarhet

Läs mer

Miljö och hållbarhet

 • Omvärldsbevakning och hållbarhet
 • ...fler områden kommer under vintern 2016/2017

Läs mer

Personsäkerhet

 • ATEX - Explosionsfarlig miljö
 • Maskinsäkerhet CE-märkning
 • Stabs- och ledningsutbildning

Läs mer

Kontaktpersoner

Thomas Brenander

Thomas Brenander

Section Manager