This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Teknisk kommunikation

ÅF kan teknisk kommunikation

Resultat av högsta kvalitet. ÅF har gedigen erfarenhet av olika områden inom alla branscher.

ÅF ser till att du får rätt processer och strukturer på plats, rätt verktyg och system för informationshantering samt dokumentation och användarhjälp till specifika målgrupper. Vi ge också er produkt en konsekvent grafisk profil på webbplatser, marknadsföringsmaterial och teknisk dokumentation.

Exempel på ÅFs kompetensområden

  • Användarhjälp
  • Handböcker och kataloger
  • Onlinehjälp
  • Informationsstrukturer och processer
  • Dokumenthantering, system för hantering av information och innehåll
  • Informationsanalys, målgruppsanalys, metodikseminarier
  • Illustration, visualisering, design av och layout på information
  • Utbildning, onlineutbildning
  • Webbproduktion, SharePoint
  • Översättning

Kontaktpersoner

Ann Granberg

Industrial Design
Igor Bogunic

Igor Bogunic

Product Safety & Technical Communication, Malmö
Tomas A Johansson

Tomas A Johansson

Technical Communication, Göteborg