This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Projektledning

Projektledning som arbetar mot gemensamma mål

Med ÅF får du tillgång till projektledning inom alla branscher, alltid i nära samarbete med dig från början till slut.

ÅF hjälper dig genom projektets hela livscykel, från idé till leverans och projektavslut. Vi arbetar inom alla branscher och sektorer och har lärt oss att med korrekt indelning i etapper får du alltid goda beslutsunderlag och kostnadsbedömningar.
Kostnaden för genomförandet ökar i takt med att projektet fortskrider och varje projektetapp skapar underlag för nästa fas. Och med inbyggda kontrollpunkter kan projektet utvecklas enligt budget.

Med ÅF får du olika slags projektgenomförande, EPC, EPCM eller som samarbetspartner där du får projektledningsexpertis som förstärkning i din egen projektorganisationen. En sak vet vi, att projektledningen är nyckeln till framgångsrika projekt. Tydliga och godkända referensvärden för kostnad, omfattning och kvalitet är avgörande för alla projekt, oavsett storlek.

Exempel på ÅF:s projektledningstjänster

  • Erfarna projektledare
  • Teknik
  • Konstruktion
  • Driftsättning
  • Projekt- och dokumentstyrning
  • Kostnadsbearbetning
  • Kvalitet/hälsa/miljö/säkerhet
  • Tillståndsansökan för farlig verksamhet
  • Upphandlingshantering

Kontaktpersoner

Hans Hasslöf

Hans Hasslöf

Project Management

Henrik Cederschiöld

VP and Head of Business Area Specialized Technical Services

Mattias Ekeroth

Market Area Manager, Food and Pharma