This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Mekanisk konstruktion

Skräddarsydda konstruktionslösningar

ÅF specialanpassar lösningar som uppfyller förväntningar på innovation, funktionalitet, ledtid och kostnad.

Genom att fokusera på era utmaningar utgör ÅF nyckeln till framgång på en världsmarknad där konkurrensen är hård. Vi arbetar i nära samarbete med dig för att tillgodose dina behov och optimera din verksamhet. Att lyssna och ställa frågor för att få inblick i dina utmaningar och önskemål är en avgörande aspekt av detta samarbete. 

ÅF har goda kunskaper om alla vitkiga CAD- och PDM-system, till exempel Creo, ProEngineer, Catia, SolidWorks, Inventor, SmarTeam, Teamcenter, PDM Link och Windchill.

Exempel på ÅFs kompetensområden

 • Värmekonstruktion
 • Skrovkonstruktion
 • Moduluppbyggnad
 • Kabeldragning/kopplingar
 • Formgjutna komponenter av plast och metall
 • Plåtkonstruktion
 • Test och verifiering
 • Hydraulik och pneumatik
 • Drivlinor
 • Motorutveckling
 • Prototyper
 • Kablar och sammankopplingar
 • Konstruktionslösningar för betongfundament
 • Konstruktion av verktyg och produktionsutrustning
 • Rördragning

Kontaktpersoner

Åsa Rönnkvist-Carlsson

Åsa Rönnkvist-Carlsson

Market Area Manager Product Development