This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Industriell Digitalisering

Digitalisering för effektivare produktion

Erfarenhet och kombination av IT- och verksamhetskunnande. ÅF kopplar ihop affärssystem och produktion för ökad produktivitet.

ÅF är mycket aktiv för att bidra till industrins utveckling och möta t.ex. de krav på digitalisering som växer sig allt starkare. Tillsammans med kunder och partners inom olika branscher vill vi vara med och utforma produktionen enligt de nya tankegångarna kring Industri 4.0, den 4:e industriella revolutionen.

Vår ambition är att hjälpa våra kunder att förbättra produktionseffektiviteten och lönsamheten genom långsiktiga relationer och de system och den kunskap vi levererar.

Digitalisering är till för att underlätta för människor i arbetet eller i vardagen. Om man inte förstår människorna och de situationer de ställs inför, organisationer de befinner sig i och vilka uppgifter de jobbar med, vet man inte vad man skall göra för att underlätta.

Med vår gedigna erfarenhet har vi skaffat oss förmågan att förstå vad vi kan förbättra, vilka problem vi kan lösa och hur. Vi har ett genuint intresse och förståelse för våra kunders produktion och utmaningar, kombinerat med en bred teknisk kompetens inom systemutveckling och problemlösning.

ÅF har expertkunskap inom produktionsprocesser, integrationslösningar och mjukvaruutveckling för IT-system. Vi erbjuder kompletta projektleveranser eller deltar som expert i din organisation. Vi använder välkända standardplattformar eller kundanpassade lösningar för att leverera den bästa lösningen för varje kund.

Vi utför kompletta projektleveranser men också konceptstudier, tar fram specifikationer och dokumentation, ger rekommendationer, driftsätter och erbjuder support. Med hjälp av vårt eget kvalitetsledningssystem genomför vi projekt som omfattas av en rad olika krav, till exempel GAMP och GMP för läkemedelsindustrin och ISA-95 och S88 för industriell IT.

Vi hjälper ofta våra kunder från start med rådgivning och strategival till support med beredskap utifrån er verksamhets behov.

Referenser

Kontaktpersoner

David Andersson

David Andersson

Industrial Digitalization
Nico Dima

Nico Dima

Industrial Digitalization
Anna Rydäng

Anna Rydäng

Industrial Digitalization
Richard Hellberg

Richard Hellberg

Industrial Digitalization