This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Industridesign

Estetisk och funktionell design

Design som motsvarar marknadens krav. ÅF ökar värdet på produkter och tjänster genom estetik och funktionell industridesign.

ÅF erbjuder tjänster, projekt och satellitlösningar inom alla delar av produktutvecklingsprocessen. Vi har kompetens inom produktdesign, interaktionsdesign (UX) och strategisk design. Våra designers har omfattande erfarenhet av olika scenarier inom alla branscher och vårt arbete bygger på en välbeprövad designprocess som garanterar ett bra resultat.

Exempel på ÅFs kompetens inom industridesign

  • Analyser, scenarier och riktlinjer
  • Idé och koncept
  • Produktutveckling
  • Industrialisering
  • Marknadsföring

Produktdesign

Vi är hängivna när det gäller att ta fram kreativa lösningar och leverera kvalitet, oavsett vilken utmaning vi står inför. Vi har en lång lista över framgångsrika projekt inom transport-, produkt- och ytdesign och vi omvandlar tekniska specifikationer och marknadsinformation till det fysiska uttryck (den produkt) som våra kunder vill ha.

Interaktionsdesign (UX)

Vi anser att interaktionen mellan människa och produkt inte bara sker via det fysiska föremålet, utan även genom den information som presenteras i sammanhanget. Vi gör vår design med hänsyn till både fysiska och kognitiva aspekter för att förbättra användbarheten. Vår kompetens sträcker sig från HMI och ergonomi till servicedesign med 2d-, 3d- och teoretiska utdata.

Strategisk design

Vi levererar riktlinjer för design, konceptstudier och rådgivning om design till våra klienter. Vi vet hur man gör skillnad genom en design genom att tillämpa det bortom själva produkten och använda verktyget för mera marknadsorienterade och strategiska syften i organisationen.

Service Design

Vi tar ett helhetsgrepp kring kundresan för att kunna förstå och identifiera områden där vi kan skapa relevanta och bra produkter och tjänster. Utgångspunkten är användarnas beröringspunkter och interaktioner med våra kunders gränssnitt. Vi kartlägger användarnas befintliga och tänkta beteenden för att optimera kundupplevelsen och funktion.

Kontaktpersoner

Ann Granberg

Industrial Design