This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Elektronikutveckling

Specialverktyg hjälper till att slutföra arbetet

Utvecklingsverktyg gör att ÅF kan anta alla utmaningar.

ÅF har tagit fram egna utvecklingsverktyg för konstruktion av elektronik, programvara och mekanisk utrustning, som gör att vi kan arbeta med alla projektfaser och slutföra lyckade projekt.

Som ledande ingenjörs- och konsultföretag hjälper vi er med utveckling av produkter
från den inledande specifikationsfasen till de första prototyperna. Mycket av det här arbetet stöds av utrustningen i vårt fullmatade elektroniklaboratorium. Vi kan också producera all dokumentation som krävs för serietillverkning.

För att underlätta tillverkningen har vi ett nätverk av leverantörer som kan hjälpa
till med montering och testning av både elektroniska och mekaniska produkter.

Digital konstruktion

 • Digital konstruktion
 • Kommunikation
 • Processorer

Mekatronic

 • Mekanisk konstruktion
 • Produktsystemteknik (PSE, Product Systems Engineering)
 • Projektledning
 • EMC
 • Kyltekniker
 • QFD, DFA, FMEA
 • Design

Elektroniksystem

 • Maskinvara, fast programvara, programvara och systemteknik
 • Inbyggda system
 • Analog teknik
 • Konstruktion av radioteknik
 • Kretskortslayout
 • Obligatoriska krav

Konstruktion av ASIC/FPGA

 • Systemteknik
 • VHDL/Verilog
 • Syntes
 • Simulering
 • Emulering
 • Verifiering
 • SOC

Kontaktpersoner

Peter Blomsterberg

Peter Blomsterberg

Embedded Systems
Gunnar Björnstad

Gunnar Björnstad

Senior Consultant