This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Supply Chain Management

Supply Chain Management

Ständigt förändrade marknader och allt mer krävande kunder driver företagens behov av att förbättra och effektivisera sina försörjningskedjor för bibehållen konkurrenskraft och lönsamhet.

ÅF Supply Chain Management är unika på marknaden genom att vi tar fram affärsmässiga strategier som vi vet är genomförbara: från högsta ledning till varje enskild medarbetare, hela vägen ut till tekniken och marknaden. Vi hjälper våra kunder att lyckas genom att kombinera vår expertis inom Supply Chain Management, SCM,  med vår omfattande branscherfarenhet och djupa tekniska kompetens. Genom nytänkande sätter vi tillsammans med våra kunder standarden för morgondagens Supply Chain nätverk.

ÅF har förståelse för vad som krävs för att driva förbättringsarbete, skapa hållbara lösningar och stödja våra kunder i deras utmaningar kring operativ strategi och verksamhetsledning. För att möjliggöra detta tar ÅF fram projektbaserade lösningar, genomför coaching samt erbjuder interimslösningar inom exempelvis:

 • Verksamhetsutveckling
 • Marknadsstrategier
 • Leverantörs- och kundsamverkan
 • Prognostisering
 • Sourcing & inköp
 • Kategoristyrning
 • Upphandlingar
 • S&OP
 • e-handelsutveckling
 • Förpackningsutveckling
 • Produktionsplanering
 • Produktionslogistik
 • Layoutdesign
 • Sortimentsanalyser
 • Transportlösningar
 • Lagerlösningar
 • Bygglogistik
 • Citylogistik
 • Simulering
 • Returprocesser
 • Cirkulär ekonomi
 • KPI:er
 • Kvalitet
 • Digitala lösningar

 

Referenser:

Simuleringsmodell lyfter distributionscenter

Lyckad transportupphandling åt E-handelsföretag

Logistikförstudie  optimerar fabrikslayout

ÅF skapar rekordstor processanläggning

Projektledning dubblerar kapaciteten då hållbarhet är i fokus

Effektivisering och kvalitetssäkring av etiketteringsprocess

 

Läs vår trendspaning: 

Tätt samarbete och samordning ger hållbar citylogistik

 

Kontaktpersoner

Natalie Niloff

Natalie Niloff

Supply Chain Management, Malmö
Sandra Rohman

Sandra Rohman

Supply Chain Management Gothenburg
Erik Fahlén

Erik Fahlén

Supply Chain Management, Stockholm
Niclas Björkholtz

Niclas Björkholtz

Packaging Development