This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Verksamhetsutveckling

Verksamhetsutveckling och IT-ledning

Effektiva kedjor från affärsprocesser och administrativa IT-system ned till produktionsnära IT-system.

Verksamhetsutveckling

Inom verksamhetsutveckling vänder vi oss främst till ledningsgruppen och effektiviserar hela kedjan från affärsprocesser och administrativa IT-system ned till produktionsnära IT-system.

IT-ledning

Inom IT-ledning erbjuder vi projektledning, kravledning, testledning och förvaltningsledning av administrativa IT-system.

Vi är experter på att hitta, visualisera och värdera brister i affärsprocessen, brister som ofta är svåra att upptäcka. När vi kartlägger ett helt flöde för en vara eller tjänst hittar vi i många fall de största bristerna i kommunikationen mellan avdelningar, roller och ansvarsområden.

Analysen av en affärsprocess tar vanligtvis mellan en till fyra månader att genomföra. Efter genomförd analys visualiserar vi på ett enkelt och tydligt sätt de effektivitetsvinster som kan göras om föreslagna förändringar genomförs. Vinsterna kan komma i form av högre kvalitet, kortare ledtider eller minskade kostnader.

De förändringsprojekt vi sedan leder med analysen som grund, innebär ofta ändrade logistiklösningar, ändrade arbetssätt och metoder, förstärkning av personalens kompetens inom krav och test eller effektivisering av IT-funktionen.

Exempel på vad vi hjälper våra kunder med

  • Utveckling och analyser av IT-strategier
  • Effektiviseringar och analyser av logistikflöden
  • Optimering och upphandling av IT drift- och supportavtal.
  • Effektivare hantering av stora transaktionsvolymer med hjälp av Lean och SixSigma
  • Optimerad distributionsprocess och höjd leveranssäkerhet
  • Förbättrad koordinering av IT- och verksamhetsprojekt
  • Analyser av ITIL-processer

Kontaktpersoner

Lennart Sundell

Lennart Sundell

Section Manager, Food & Pharma