This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Service, Support and Utbildning

Service, support och utbildning

ÅF erbjuder service och support för processutrustningar, automationslösningar och IT-applikationer samt utbildningar för produktionsanläggningens hela livscykel.

Service och support

I takt med att konkurrensen och kostnadskraven ökar ställs det högre krav på hur man förvaltar och utvecklar produktionsanläggningar på ett effektivt sätt. Med supportavtal hos oss är kan du vara trygg i vetskapen om att era produktionsanläggningar är i goda händer.

Du får en leverantör som helhjärtat engagerar sig i dina behov och som följer er utveckling över tid. Kontinuitet och gott samarbete är ledord i alla våra supportavtal. Naturligtvis är spårbarhet och noggrann dokumentation högsta prioritet.

Serviceplan och databas för spårbarhet

Vid tecknande av supportavtal upprättar vi en databas med all nödvändiga data om produktionsanläggningen och en serviceplan för planerat underhåll. Databasen innehåller även spårbarhet för alla supportärenden som har anmälts till oss. Vid applikationssupport erbjuder vi en säkerhetskopia för att kunna göra simuleringar och tester av ombyggnationer innan de implementeras i produktionsmiljön.

Utbildning

ÅF erbjuder utbildningar som kan användas under en produktionsanläggnings hela livscykel. Vi har skräddarsydda utbildningar inom GAMP och GMP men även uppskattade grundutbildningar inom GxP och IT-Infrastruktur för de som som vill vidareutvecklas inom utveckling och underhåll i regulatoriskt styrda branscher.

Idag ställs det höga krav på kunskap om hur man upphandlar, driftsätter, förvaltar och avvecklar produktionsanläggningar på ett effektivt och kontrollerat sätt. Tack vare vårt nära samarbete med många olika aktörer inom regulatoriskt hårt styrda branscher har våra utbildare möjlighet att hålla sig uppdaterade med den senaste kunskapen.

Våra utbildningar riktar sig främst till personer med bakgrund inom IT, kvalitetssäkring, process eller produktion. Vi har även kurser för personer som arbetar med validering av datoriserade system.

Exempel på ÅF:s utbildningar

  • GxP
  • GAMP
  • ISO 9001
  • Lean
  • Six Sigma

Kontaktpersoner

Johan Olsson

Johan Olsson

Section Manager, Food and Pharma