This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Energi och produktionsoptimering

Energieffektivisering och produktionsoptimering

Alla producerande företag behöver idag energieffektivisera sin industri och produktion. Att elda för kråkorna är inte bara ekonomiskt kostsamt, det är rent skadligt för både miljö och varumärke.

Vi har lång erfarenhet och bred kompetens att ta oss an energianvändning från olika infallsvinklar. Med vårt koncept blir din energianvändning både kostnadseffektiv och miljömässigt hållbar.

Handlingsplan för hållbara resultat

För att lyckas i sin strävan att ha en energismart produktion är det viktigt att se över såväl besparingsmöjligheter som effektiviseringsåtgärder. Vi genomför förstudier där vi analyserar din produktion och tar fram en handlingsplan särskilt utformad för dina utmaningar och möjligheter. Handlingsplanen synliggör kortsiktiga förändringar som ger en snabb återbetalning, men även mer långsiktiga investeringar som kräver mer tid.

Det här gör vi inom energieffektivisering

  • Effektiva genomförande av CIP (Clean In Place)
  • Övervakar och optimerar kompressorer
  • Övervakar och trimmar reglerkretsar och ventiler
  • Införa OEE-mätning och spårbarhet i form av trendmätning

Flödessimulering och produktkalkyler

För att kunna optimera en produktion gör vi ofta en flödessimulering eller produkt- och produktionskalkylering. Då blir det möjligt att införa MES-, MOM- eller Scada-system som finjusterar och maximerar produktionens kvalitet och potential. Vi inför och förbättrar även underhållssystem, såväl datoriserade som manuella.

Processingenjörer, UH-tekniker och laboratorieingenjörer

Med gedigen erfarenhet och kompetens tillför våra processingenjörer, UH-tekniker och laboratorieingenjörer mätbara förbättringar i din produktion, kvalitet och produktionssupport.

Kontaktpersoner

Magnus Andrén

Magnus Andrén

Area Sales Manager, Food & Pharma