This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

ÅF Test Center

Säkra värden vid ÅF Test Center

ÅF Test Center är din samarbetspartner vid provning och verifiering. Vi tar reda på vad dina komponenter, produkter eller system verkligen går för.

Är det något som du kan vara säker på, är det att dina användare kommer att testa gränserna för vad dina produkter klarar. Även om kunden älskar dina produkter kommer de att sätta dem på nya prov varje dag. Det är därför viktigt att känna till var den punkt ligger där din produkt inte längre levererar. Där den knäcks, rasar samman eller skär ihop.
Att veta var brytpunkterna ligger för din produkt ger stöd i beslut kring allt mellan produktförbättringar och branding.

ÅF Test Center ger dig tillförlitliga underlag för att kunna leverera den kvalitet som dina kunder efterfrågar. Vi kan hjälpa dig att säkra dina värden, så att du kan leverera på en kvalitetsnivå som gör att kunderna väljer just dina produkter.

Provningsanläggning i Borlänge

Vid Dalarna Science Park i Borlänge hittar ni ÅFs välutrustade provningsanläggning. Sedan 1988 har vi varit helt dedikerade uppgiften att ingenjörsmässigt testa komponenter, produkter eller system som ingår i ibland annat fordon och maskiner för extrema temperaturer, tryck, belastning, nötning, utmattning etc. På ÅF Test Center finns provningsingenjörer, provningstekniker, beräkningsingenjörer, projektledare och mätingenjörer på plats.

Hållfasthetsprovning

Vi har lång och omfattande erfarenhet och vana att utföra tester inom statisk belastning, utmattning, vridutmattning samt flerkanalig provning. Allt från enkla dragprov till avancerade utmattningsprov med flera belastningsriktningar. 

Funktionsprovning

Med hjälp av industrirobotar utför vi olika slags funktionsprov. Vi kan exempelvis verifiera livslängd på luckor eller andra föremål genom att öppna och stänga under många cykler.

Miljötålighetsprovning

Klarar din produkt de miljöfaktorer som den kommer utsättas för under sin livstid? Vi klimattestar komponenter och utrustning genom att utsätta dem för olika temperaturer, fuktighet samt UV-ljus. Vill du samtidigt koppla upp din produkt och köra funktionstester under tiden är det inga problem för våra erfarna provningsingenjörer och tekniker.

Mätteknik och fältprov

ÅF erbjuder helhetslösningar inom mätning, allt från planering och installation av trådtöjningsgivare till mätning och utvärdering, Både ute i fält och hos kund eller i kombination med annan provning i vårt testlabb. Det finns även möjligheter att mäta acceleration, position, vinklar, tryck och temperaturer eller andra storheter. Mätdata kan vi även synkronisera med signaler från CAN, GPS och kamera. Vi erbjuder även lösningar med trådlös dataöverföring (telemetri) om så krävs.

Provningsutrustning och provriggsutveckling

Med lång erfarenhet av provning har vi samlat på oss en gedigen kunskap om olika testutrustningar, mätsystem etcetera och vad som lämpar sig till olika situationer. Under åren har vi byggt och anpassat testriggar i vår egen provningsverksamhet och har därför stor erfarenhet av att utveckla både testriggar och testmetoder - även till våra kunder.

Beräkning och analys

I samband med provning kan vi utföra hållfasthetsberäkningar för dimensionering, optimering, kontroll av riggar och randvillkor. Vi utför även beräkningar och FEM-analyser vid behov.

Projektledning och provningssamordning

Ofta ställs det krav på produkter att de ska uppfylla en viss standard eller testprocedur med flera olika tester inkluderade. ÅF Test Center ger dig möjlighet att fokusera på annat än att koordinera tester hos olika aktörer. Därför erbjuder vi helhetsåtaganden av provningsuppdrag där vi sköter samordning av tester som utförs hos oss, hos partners och ibland hos andra provningsanläggningar.

ÅF Test Center partners

ÅF Test Center har ett brett nätverk med flera externa samarbetspartners som kompletterar vårt erbjudande. Genom vårt partnernätverk erbjuder vi kompetens och tjänster inom följande områden:

 • Materialteknik & haveriutredning
 • Vibrationsprovning
 • Klimatvindtunnelprovning
 • Fleraxliga skakriggar
 • EMC
 • Utveckling av sensorer och telemetrisystem

Exempel på kundlösningar

 • Miljötålighetsprovning och framtagning av utrustning för provning av elektrifierade drivlinor.
 • Vridutmattning- samt statisk provning av AWD-komponenter till SUV och personbilar.
 • Löpande långtidsprovning av kuggdrev ingående i motortransmissioner.
 • Statisk- samt utmattningsprovning av chassikomponenter till personbilar.
 • Klimat och miljötålighetsprovning av elektronikenheter till fordon- och försvarsindustri.
 • Installation av töjningsgivare på flygplansskrov och provflygplan.
 • En stor mängd mätuppdrag inom många områden som tåg, fordon, gruvindustri, elkraft, papper och massa, medicinteknik samt jord-& skogsbruk.

 

Kontaktpersoner

Magnus Skärhem

Magnus Skärhem

Head of ÅF Test Center
Björn Andersson

Björn Andersson

Senior Test Technician Deputy Manager ÅF Test Center