This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

RAMS

Förbättra underhållet

ÅF hjälper dig ta fram proaktiva strategier som ger ett effektivare underhållsarbete.

ÅF hjälper dig som är tågtillverkare att lösa underhållsproblem från grunden. Vi ser till att du kan höja prestandan och få säkrare drift. Med ÅF får du expertkunskap under rälsfordonets hela livslängd.

I arbetet med att säkra effektiviteten för tågtillverkare, ägare och operatörer tillämpar vi RAMS-metoden (Reliability, Availability, Maintainability and Safety) som alltså bygger på driftsäkerhet, tillgänglighet, underhållsmässighet och säkerhet.

Med ÅF får du experthjälp med:

  • Kravhantering genom minskat antal primära felkällor.
  • Riskanalys genom systematisk genomgång av faror och bedömning av risker och riskbegränsningsplaner.
  • Driftsäkerhet genom optimerade och genomförbara strategier för högre effektivitet.
  • Tillgänglighet genom metoder som feleffektsanalys, FMEA (Failure Modes and Effects Analysis) och felträdsanalys, FTA (Fault Tree Analysis).
  • Logistik genom optimalt utnyttjande av supportfunktioner som underhåll, reservdelar, dokumentation och utbildning under tågets tekniska livslängd så att den mest kostnadseffektiva lösningen används.
  • Funktions- och systemsäkerhet genom minimerad risk för att produkter eller system orsakar skada.
  • Livscykelkostnader (LCC) genom utvärdering av alternativ för utveckling, upphandling, konstruktion och underhåll under tågets livslängd.

 

Referenser