This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Produktions-utveckling

Lansera produkter med innovativ design

Lansera av nya produkter kräver bra design och rätt prissättning. Kompetensen för detta hittar du hos ÅF.

ÅF har gedigen erfarenhet av att balansera produktionslinjer och vi använder oss av produktionsverktyg som fixturer, lyftutrustning och automatiserad tillverkning. Vi hjälper dig även att förnya produktionslinjer i samband med design och implementering.

Automation

 • Automationssystem och programmering
 • Simulerings- och styrteknik
 • Optimering av fabrikslayout
 • Felsökning och driftsättning
 • Kompetensbank
 • DCS, PLC, robotar, drivsystem, experter, programmerare

 Robotteknik

 • Förstudier
 • Nyckelfärdiga lösningar och systemleverans
 • Nyckelkompetens inom konstruktion (el och mekanik) och simulering (process, åtkomst och OLP)
 • Robotprogrammering
 • Vision
 • Projektledning
 • Installation och driftsättning
 • Service

 Produktionsteknik

 • Process FMEA
 • Lean-tillverkning
 • Sex Sigma
 • Optimering produktionsprocesser
 • Utveckling av produktionsverktyg och lyftutveckling
 • Fixturutveckling
 • Införande av nya produkter i produktionen
 • Projektledning
 • Produktionsberedning

Kontaktpersoner

Robert Fahlborg

Robert Fahlborg

Sales, Production
Thomas Holgersson

Thomas Holgersson

Section Manager