This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Industrialisering

Rätt kompetens för produktion

Vid lanseringen av nya produkter krävs det både att kraven på design tillgodoses och prissättningen är rätt. ÅF ger dig fullständig kompetens på området.

ÅF har insikt i hur produktionslinjer kan balanseras och använder gärna produktionsverktyg som fixturer, lyftutrustning och automatiserad tillverkning.

Kanske ditt projekt också kräver att nya specifika delar av produktionslinjen och utvecklingsarbete under design- och implementeringsfaserna. I så fall hjälper vi dig gärna med det också.

Om du vill följer vi dig gärna genom varje etapp från nyutveckling till modernisering och modifieringsprojekt. Eller så medverkar vi i hela projektet ‑ automatisering är en grundpelare i vår verksamhet och vi har den kompetens som krävs.

De positiva miljöaspekterna får du som en naturlig del av vår insats eftersom du sänker energiförbrukningen när produktion optimeras.

Kompetensområden
Automatisering
• Robotteknik
• Produktionsteknik
• Programmering
• Industriell IT
• Elkonstruktion
• Övrigt, till exempel projektledning, systemtekniker, systemarkitekt, systemutveckling, säkerhets- och riskhantering
• Modeller för komplett fordonskonstruktion
• Renovering av fordon interiört och exteriört (både persontåg och godståg)
• Upphandling av tillverkning
• Monteringsanvisningar
• Konstruktion av delsystem till tåg
• Publicering och genomgång av eldokumentation, produktbeskrivningsdokument, ändringsordrar och annan dokumentation
• Bedömning enligt normer och standarder.