This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

El- & elektronikkonstruktion

Elektriska styrsystem

Hos ÅF får du tillgång till experter inom elektronikkonstruktion för att elektrifiera järnvägar och elsystem i tåg.

Elektriska system i moderna järnvägssystem och tåg är kostsamma och styr en rad olika funktioner. Med hjälp av ÅF kan du få kostnadseffektiva lösningar för alla typer av el- och elektronikprojekt.

Vi har bidragit med enskilda ingenjörer, definierat arbetspaket och medverkat från grunden i elektroniksystem som ERTMS och TCMS och i framdrivningssystem.

Konstruktionen av elsystem består av:

• Elarkitektur och elsystemdesign
• Robusthet och utformning av funktionell säkerhet
• Seriedata och diagnostik
• Kraft- och signalfördelning
• Allmänna elkrav och -metoder
• Konstruktion och utveckling av delsystem, inklusive SIL och HIL
• Hybridsystem och lagring av energi

Referenser