This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Aktiv säkerhet

Teknik för säkra fordon

Aktiv säkerhet är ett teknikområde som växer snabbt inom fordonsindustrin. ÅF är en viktig del av den utvecklingen.

Aktiv säkerhet där interna säkerhetssystem hjälper föraren att undvika olyckor är ett av de teknikområden som växer snabbast inom fordonsindustrin. Som ledande ingenjörs- och konsultföretag bidrar ÅF starkt i den utvecklingen och vi är en av de främsta leverantörerna inom aktiv säkerhet. Vi ingår även i branschknutna nätverk och forskningsprojekt som SAFER och NHC & T.

Utveckling av funktioner och algoritmer

I ett aktivt säkerhetssystem används flera sensorer, till exempel radar och kamera, som placerats i fordonet för att samla in information om den närmaste omgivningen. Uppgifterna bearbetas med hjälp av avancerad signalbehandling och ger en verklighetstrogen bild av vad som händer runt fordonet.

ÅF ger dig kunskap om hur funktioner och algoritmer ska utvecklas för att kunna tillämpas inom alla områden av aktiv säkerhet. Utvecklingen görs i MATLAB, Simulink och Stateflow med hjälp av den senaste sensorfusionstekniken och AUTOSAR-plattformen.

Exempel på ÅFs kompetensområden

• Stöd för automatisk nödbroms
• Kollisionsvarning
• Adaptiv farthållare
• Elektronisk styrning av väghållning och stabilitet
• Antispinn
• Detektering av förartrötthet
• Stöd för filbyte
• Varning vid filbyte
• Aktiva kurvljus
• Sikt vid mörkerkörning
• Parkeringsassistans
• Avkänning av vägmärken
• Detektering av döda vinklar
• Elektronisk uppsikt

Sensorteknik

Hos ÅF får du tillgång till såväl flera års erfarenhet av att utveckla avancerad elektronik som gedigna kunskaper om sensorteknik inom aktiv säkerhet. Här ingår både utformning och konstruktion av maskin- och programvara. Vi är en ledande leverantör av sensorfusionsteknik som används för att optimera utnyttjandet av information från olika sensorer. Exempel på sensortekniker är:

  • Radar
  • Kamera
  • Lidar
  • Krängningssensor
  • Styrvinkelsensor
  • Accelerationsmätare
  • GPS

Utformning av system och systemsäkerhet

ÅF hanterar systemutformning och tillhörande krav i enlighet med systemsäkerhetsstandarden ISO26262. Vi ger ocksp expertråd och håller utbildningar om ISO26262.

Bli inspirerad och fördjupa dina kunskaper

Kontaktpersoner

Martin Öman

Martin Öman

VP and Head of Business Area Automotive R&D
Jonas Bergqvist

Jonas Bergqvist

Electrical and Electronics
Christian Larsson

Christian Larsson

Business Leader Active Safety & Autonomous Drive
Peter Ankerson

Peter Ankerson

Section Manager