This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Referens

Utbyggnad av Stokabs fibernät

AB Stokab ägs av Stockholms stad. Företagets mål är att främja den ekonomiska tillväxten i Stockholm och Mälarregionen genom att tillhandahålla ett öppet och konkurrensneutralt fibernät.

Stokab erbjuder kommunikationslösningar via fibernät på lika villkor till operatörer,
privata bolag och allmännyttiga bolag som behöver tillgång till
IT-kommunikation. I 10 år har ÅF stött utbyggnaden av Stokabs fibernät genom att tillhandahålla specialistkunskaper i frågor som rör planering, projektering, konstruktion, inspektion och dokumentation.

Mer på samma ämne

Visa fler