This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Referens

System för produktionsstyrning

Klienten hade inget systemstöd sedan tidigare för överföring av order från affärssystemet till produktionslinjerna. Det ledde till problem med att veta vad som tillverkades, försenad feedback, total avsaknad av kontroll över effektivitetsnivåer och orsaker till låg produktivitet samt känslan av att många misstag som skedde berodde på den mänskliga faktorn.

ÅF utvecklade ett system med ett webbaserat gränssnitt baserat på BaseFlow-konceptet (SOA) som använder en OPC-anslutning för integreringen med produktionsstyrningssystemet (PLC). I systemet integreras affärsstödsfunktionen (Jeeves) med PLC-funktionen genom att hämta tillverkningsorder och checka in dem i tillverkningsprocessen (via en operatörspanel för larm och inmatning), innan det rapporteras tillbaka till affärssystemet där information om lagernivåer och statistik sedan uppdateras.

  • Systemet har medfört följande fördelar för klienten:
  • Minskad administration i samband med tillverkningsorder
  • Färre fel och mindre kassation
  • Högre effektivitet tack vare bättre spårbarhet
  • Bättre utnyttjande av lagervaror och lagerutrymme
  • Bättre beslutsunderlag tack vare förbättrad statistik och feedback

ÅF ansvarar för support, underhåll och utveckling av systemet.

Kontaktperson: Per-Anders Kvarnevik

Mer på samma ämne

Visa fler