This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Referens

System för produktionsplanering

Ett produktionsplaneringssystem utvecklades på begäran av och i samarbete med ett företag som arbetar med produktionsteknik.

Kunden ville inte bara ha ett modernt system med webbgränssnitt, utan också ett system som var mer generellt för att locka nya kunder och vara tilltalande för nya segment.

Den moderna webblösningen som detta ledde till gav kunden en affärsmässig fördel gentemot konkurrenterna och öppnade upp nya affärsmöjligheter mot både befintliga och nya kunder samtidigt som underhållskostnaderna reducerades.

ÅF utvecklade en webbaserad lösning med hjälp av en befintlig datorapplikation som plattform. Systemet har funktioner för att konfigurera lösningar avseende en fabriks uppbyggnad, planeringen av produktionsflödet och stöd för tidsstudier, aktivitetsstudier, produktregister, rapporter och statistik.

Systemet har byggts kring en plattform bestående av SUSE Linux, IBM WebSphere och MySQL.

Kontaktperson: Per-Anders Kvarnevik

Mer på samma ämne

Visa fler