This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Referens

Smarta Nät-system

Det smarta-nät-projekt som Malmö stad drivit tillsammans med E.ON har producerat en digital lösning som i hög grad bidrar till ett hållbarare samhälle. Den plattform som ÅF har bidragit till att ta fram skapar stora värden för fastighetsägare som värmer upp byggnader med fjärrvärme, vilket premierar fjärrvärmen framför andra mindre hållbara alternativ.

I samarbete med Malmö stad har energibolaget E.ON startat upp ett omfattande projekt kring moderna energilösningar i stadsdelen Hyllie i Malmö. Under projektet har fokus legat på utvärdering och utveckling av ny teknik för att nå lärdomar om hur dessa kan utnyttjas för att uppnå en mer hållbar energianvändning, både på kund- och systemnivå. I detta led startades utvecklingen av ett nytt "Smart Nät"-system för att tillhandahålla optimerings- och energistyrningsfunktioner på behovssidan, så kallad Demand-side Management.

Genom utnyttjande av systemet upprättas en informationslänk mellan produktion och slutkund för att uppnå gemensamma nyttor. Med systemet kan energianvändningen styras för att minska produktionskostnader och miljöpåverkan. Dessutom kan kortvariga flaskhalsar kringgås för att nå fler nätkunder. Systemets bygger på IoT- och molnteknik med uppkopplade styrpunkter på energinäten och används idag för styrning av fjärrvärme, fjärrkyla och elektricitet.

E.ON ser stor potential i utnyttjandet av IT och digitalisering för att skapa nya värden via datainsamling, analys och energieffektivisering. Genom att i större grad själva driva utveckling av nya system ser man möjligheter i att vara med att ta fram morgondagens energisystem som därmed kan anpassas efter egna behov och förutsättningar.

ÅF bidrar med kunskap i hela systemutvecklingsfasen främst bestående av IoT-arkitektur, mjukvaruutveckling och inbyggda system. För att möjliggöra önskad funktion krävs dessutom förståelse inom områden som reglerteknik, algoritmutveckling, automation, dataanalys m.m. Inte minst är en lyhördhet för kundens affärsmässiga mål viktiga för att tillsammans utveckla systemet vidare på ett framgångsrikt sätt.

Mer på samma ämne

Visa fler