This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Referens

Lönerevideringssystem

ÅF har utvecklat ett system för att hjälpa en klient med hanteringen av information för lönerevidering. I stället för att otympliga Excel-dokument skickas fram och tillbaka hanteras hela lönerevideringsprocessen i systemet ända fram till den slutliga digitala attesteringen.

  • Klientens fördelar med det nya lönerevideringssystemet är följande:
  • Minsta möjliga mängd nödvändigt arbete i samband med lönerevideringar – inga dokument som behöver sammanställas och skickas vidare.
  • Minimering av fel tack vare mindre manuell bearbetning.
  • Funktioner för att simulera lönerevideringsdata så att alla konsekvenser kan observeras.
  • Bättre översikt genom diagram och statistik.
  • Personalavdelningen kan övervaka processen via ett gränssnitt för administration.
  • Funktioner för att skapa rapporter till lokala fackföreningar, med mera.

Klienten ansvarade för de funktionella kraven. ÅF tog hand om implementeringen, integreringen och införandet. Under de två första åren tillhandahåll ÅF även support på det nya systemet.

Mer på samma ämne

Visa fler