This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Referens

Ljusare framtid för Sveriges vatten

Genom att utveckla IT-system för Havs- och vattenmyndigheten (HaV) bidrar ÅF till kvaliteten på Sveriges hav, sjöar och vattendrag.

ÅFs roll var att utveckla HaVs olika IT-systemstöd, från att utforma kravspecifikationer till att införa färdiga system. ÅF bidrar med både expertkompetens inom IT och extra resurser.

ÅFs insatser leder till att HaV får bra system för bl.a. fiskerikontroll samt system som ger möjligheter att spåra fisk ”från hav till tallrik”.

ÅF är en av flera ramavtalsleverantörer på Kammarkollegiets ramavtal, men är ensam leverantör av IT- och systemutveckling till HaV.

Mer på samma ämne

Visa fler