This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Referens

ÅF i samarbete med OverHorizon AB

Stöd vid utveckling och utvärdering av mobila satellitkommunikationssystem.

Om kunden och projektet

OverHorizon är en ny leverantör av satellitkommunikation, vars kostnadseffektiva lösningar på ett unikt sätt kombinerar mobilitet, bredbandig dataöverföring, flexibla tjänster, användarvänlighet och säkerhet. I OverHorizons operativa system ingår geostationära satelliter, markstödsystem och små rörliga satellitterminaler med elektroniskt styrbara platta antenner som ingår i personburen utrustning eller är monterade på fordon, fartyg och flygplan.

Tjänsterna har tagits fram för att uppfylla kundernas behov av säker mobil bredbandskommunikation, särskilt i områden med begränsad eller ingen infrastruktur. Användarna finns inom exempelvis försvaret, räddningstjänsten, media och myndigheter, och i olje-, gas-, gruv-, jordbruks-, skogs- och fiskeindustrin samt i global entreprenörsverksamhet.

Valet av ÅF som konsultpartner gjordes baserat på en dialog mellan ÅFs seniorkonsult Johan Tenstam och OverHorizon, där Johans kompetensprofil och erfarenhet från utveckling av mobila kommunikationssystem för kunder inom flyg, rymd och mobiltelefoni sågs som användbara.

ÅFs roll

Sedan april 2013 deltar ÅF i utvecklingen av ett nytt, kompakt och flexibelt antennsystem för OverHorizons satellitterminaler, samt i studier, modelleringar och simuleringar, upphandlingsstöd och utveckling av stödsystem för inpekning av satellitterminaler, hanteringar av störningar och länkoptimering. Vi har också varit inblandade i upphandlingen av OverHorizons första egna geostationära satellit och deltagit i arbetet med analyser, tekniska kravspecificeringar och utvärderingar. Även leverantörskontakter och marknadsföringsstöd har ingått i arbetet.

I konsultuppdraget har ÅF bidragit med resurser med kompetens inom mobila satellitkommunikationssystem, internationella radiostandarder, radiolänkanalys, elektromagnetisk fältteori, arrayantenndesign, tekniker för att forma och styra antenners strålningsegenskaper, mikrosystem, analog och digital radiokonstruktion, mjukvarustyrd radio, adaptiv signalbehandling, spektrumanalys, störundertryckningstekniker, utveckling av appar för smartphones, test & verifiering och validering, mätteknik, kostnads- och prestandaanalys, marknadsanalys, projektledning och produktutveckling.

Mer på samma ämne

Visa fler