This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Referens

Modifiering och utveckling av ubåtar

Ubåtsprogrammet vid Försvarets Materielverk innefattar både framtagandet av nya och modifiering av befintliga ubåtar. ÅF är med i projekten HTM Gotland, Ny generation ubåt (NGU/A26) samt Ledningssystemmodifiering ubåt typ Gotland och Södermanland (LS-mod).

ÅF blev kontrakterad att tillhandahålla kompetens och vara sammanhållande inom en rad huvudfunktioner; navigationssystem, ledningssystem, sambandssystem och sensorer både över och under ytan. ÅF var även ansvarig för systemintegration.

Inom respektive funktion/huvudområde så genomfördes granskning av rapporter och underlag, samt framtagande av systemdefinition. Ett gränsöverskridande större arbete genomförs även inom ILS (Integrated Logistic Support), där alltifrån reservdelshantering till dokumentation hanteras.

Synergieffekterna när ÅF får ett helhetsåtagande i projektform är många. Det är inte bara en riskreducering när det gäller leverans utan också en möjlighet till större utveckling när projektet kan nyttja en större del av det nytänkande med erfarenhet som finns inom ÅF. 

Mer på samma ämne

Visa fler