This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Referens

Iordningställande av försvarsfordon

ÅFs konsulter medverkade i projekteringen och installationen av kommunikationsutrustning i Försvarsmaktens fordon.

Uppgiften var att se till att fordon som skulle skickas till Mali (tidigare även Afghanistan) hade rätt och fungerande kommunikationsutrustning installerad så att de ledningssystem som ska användas fungerar ordentligt.

Bland de utförda tjänsterna ingick bland annat projektledning, verifiering och testning, stöd vid integrering, design, implementering av system, systemsäkerhet, CAD-ritningar och EMC-test.

Mer på samma ämne

Visa fler